Reersø Lokale Beredskab

Formål:

 

Foreningen har til formål, i samarbejde med Kalundborg kommune og det offentlige beredskab, at hindre oversvømmelser af og på Reersø.

Foreningen skal til imødegåelse af sådanne oversvømmelser ved varsling, mødevirksomhed eller på anden vis oplyse og vejlede berørte borgere på Reersø om foranstaltninger til imødegåelse af oversvømmelser, ligesom foreningen yder bistand til foranstaltninger i muligt omfang.

Foreningen kan ved møde/kursusvirksomhed orientere og organisere sin indsats til varetagelse af disse formål.

Medlemsskab:

Kontingent kr. 50,- indbetales til foreningens konto:

Danske Bank 9570 13348022

Anfør - Navn, adresse, telefon og email.

- eller afleveres til formanden Ole Nielsen, Strandvejen 45 G 

Links:

Kontakt ved stormflod

Vedtægter

Referat d. 16.02.2018

Referat d. 12.03.2018

Stiftende Generalforsamling

31/1 2018

Privatpolitik