top of page

Reersø Lokale Beredskab

Links:

Kontakt ved stormflod

Vedtægter

Referat fra generalforsamling den 4. marts 2023

Privatpolitik

Formål:

 

Foreningen har til formål, i samarbejde med Kalundborg kommune og det offentlige beredskab, at hindre oversvømmelser af og på Reersø.

Foreningen skal til imødegåelse af sådanne oversvømmelser ved varsling, mødevirksomhed eller på anden vis oplyse og vejlede berørte borgere på Reersø om foranstaltninger til imødegåelse af oversvømmelser, ligesom foreningen yder bistand til foranstaltninger i muligt omfang.

Foreningen kan ved møde/kursusvirksomhed orientere og organisere sin indsats til varetagelse af disse formål.

 

Medlemsskab:

Kontingent kr. 100,- indbetales til foreningens konto:

Danske Bank 9570 0013395721

Anfør - Navn, adresse, telefon og e-mail.

- eller kontakt bestyrelsen

Bestyrelse

Sammi Duncan, formand tlf. 60611628

Ivan Bruun, kasserer tlf. 21721428

Lise Anhøj, sekretær tlf. 29877045

Carsten Just Nielsen, suppleant tlf. 26285588

bottom of page