top of page

Historie og byvandringer

Byvandringer:
Medlemmer af bestyrelsen i Reersø Museumsforening tilbyder byvandringer i den gamle landsby, 
På turen rundt i landsbyen fortælles om Reersøs spændende historie og smukke natur.

Kontakt: Rene Rohde
 
 
Historiske links:

 

Thorkild Gravlund (Wikipedia)

Dronning Margrethe den I

Reersø Kirke

Reersøs historie - i korte træk

 

Halvøen Reersø, har en på alle måder særpræget natur. Det bedste indtryk får man ved en vandretur øen rundt. Turen er ca. 9 km. Klik her for at læse mere om vandreture på Reersø.

 

Mod øst (Sjælland) findes de tre dejlige og fredede vådområder, Flasken, Skiften og Vejlen. Her findes mange arter af vadefugle og ænder samt en interessant flora, som er en del af Naturpark Åmosen.

Mod vest er der høje klinter med stenstrand. Det er et særdeles attraktivt sted for lystfiskere. Af og til kan man være heldig at fange laks, der er sluppet ud fra lakseriet ved Musholm.

Reersø først landfast i 1852

Som navnet indikerer var Reersø tidligere en ø, som i tidens løb er vokset sammen med Sjælland. Den første rigtige vejforbindelse blev lavet i 1852.

Når man passerer S-svinget ud for klinten på Dalby Hals, er man på Reersø, og lidt længere fremme møder man mindestenen for Thorkild Gravlund, øens forfatter og initiativtager.


Allerede inden man når mindestenen, har man over Vejlen kunnet se landsbyen i hele sin længde fra Kirkebakken i nord til havnen i syd.

 

Fårehuset - et attraktivt udflugtssted

Et stykke efter Gravlundstenen ligger på venstre hånd, ca. 150 m fra vejen, et stråtækt fårehus. Det blev i 1992 renoveret og fungerer nu som et picnic udflugtssted med bord og bænk. Fra fårehuset er der en fantastisk udsigt ud over Reersø, Vejlen og Dalby Hals. Der er en god parkeringsplads og en fin sti ud til Fårehuset.

 

Reersøs nordkyst

Nordkysten er et fritidsområde med mange sommerhuse. Det er også her du finder de bedste badestrande.

Kirken - Reersøs varetegn

Det første man lægger mærke til, er kirken, som blev bygget i 1903-04. Inden da var landsbyens kirke, Kirke Helsinge kirke. At man ønskede sin egen kirke kan denne lille begravelsesbeskrivelse måske forklare:

 

Man mødtes om morgenen, og seks karle sendtes i forvejen med mad og brændevin til ringeren i Kirke Helsinge. Liget og følget kørte ad den gamle vej langs tangens nordkyst til Dalby Bakke. Når vognen var nået hertil, begyndte klokkeren i Kirke Helsinge kirke at ringe, og hele resten af vejen bar man kisten. Efter begravelsen samledes man i hjemgården til begravelsesgilde, hvor der serveredes risengrød, klipfisk, øl og brændevin – og det kunne jo nok være tiltrængt.

Den 23. juni 1801 købte gårdmændene sig fri af Helsingegården for 12.936 rigsdaler (rdl.), som følge af Stavnsbåndets ophævelse i 1788, og mindestenen nord for kirken, markerer 200-året.

 

De 16 små sten omkring mindestenen hentyder til de 16 gårde (hvoraf campingpladsen er den ene af gårdene), der var i landsbyen. En vandretur rundt i den gamle del af Reersø by giver et godt indtryk af en landsby omkring år 1800 – for de gamle gårde og huse ligger der næsten alle endnu.

 

Reersø fik fint besøg

På hjørnet, hvor Skansevej og Strandvejen skiller (ved indkørslen til campingpladsen), står “Margrethestenen”. Også her var Thorkild Gravlund med, så man i 500 året for Dronning Margrethe den I’s (1352-1412) død kunne ære hendes minde.


Dr. Margrethe den I sejlede engang gennem Storebælt og skibet gik ned pga. et uvejr. Dronningen reddede sig dog i land og gik til en gård, som endnu i dag kaldes “Dronningegården”. Hun blev vel modtaget af gårdmanden, Hans Hansen, som man tog mod fremmede der kom til øen. Gårdmanden skulle et par dage senere til Kalundborg med et læs brænde, og således kom Dronning Margrethe I til Kalundborg Slot.

 

Som tak for gæstfriheden hos øens fattige befolkning fritog hun dem for tiende og andre udgifter, og disse privilegier er sidenhen blevet bekræftet af de efterfølgende konger.

 

Hun gav også gårdene hver et stykke jord til græsning på Ornum Enge, så derfor en mindesten for Dronning Margrethe I.

Museum og havn

Lidt hen ad Skansevej, lige efter campingpladsen, ligger Reersø Museum (også Thorkild Gravlunds idé). Fortsætter man ad Strandvejen, kommer man til Reersø Havn – bygget i 1914.

 

Virksomheden Musholm Lax A/S, der ligger på havnen, har et havbrug med opdræt af regnbueørred. Virksomheden er et af de største lakseopdræt i Danmark. Selve opdrætningen foregår ca. 5 km fra kysten – tæt ved øen Musholm.


Der er et fiskeudsalg på Reersø Havn om sommeren.

bottom of page