top of page

Reersø Lokalråd

Reersø Lokalråd

indkalder til General Forsamling

Søndag den 25 Marts 2018 kl.14.00

på Reersø kro

1.Valg af dirigent

a.Valg af 2 stemmetællere

2.Formandens beretning

3.fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.Indkomne forslag

1.Reersø lokalråd skal henvende sig til Kalundborg Kommune og trække sit forslag,om at Reersø bliver en del af Naturpark Åmosen tilbage.(sættes til afstemming.)

2.Kvalitet af Referater og offentliggørelse af Rådets referater(drøftes)

3.Tilpasning af vedtægter(drøftes)

5.Forelæggelse og godkendelse af budget for igangværende kommende år.

a. fastsættelsen af kontigent

6.Valf i.h.t vedtægterne

7.Valg af 2 bestyrelse suppleanter for et år.

8.Valg af 2 revisor og 1 suppleant

9.Eventuelt.

Vel Mødt

Hilsen Reersø Lokalråd

Reersø Lokalråd
oprettet i 2007

 

Bestyrelse:

Formand :Petra van Kleef

pvkl64@gmail.com

Næstformand: Lise Borre Hansen

liseborre79@gmail.com

Sekretær:Nathalie Conche

nathalieconche65@gmail.com

Kasser:Claus Eriksen

Claus.Eriksen@kalundborg.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Cai Henriksen,Peder Hermansen,

Mie Klintskov.

Blive medlem for at kunne stemme eller forny dit medlemskab for 20 kr per person om året.

Mobil pay 29479 og skriv i teksten KTG 2018.

Vedtægter og forretningsorden for Reersø lokalråd

Klik her:

Bliv medlem for at kunne stemme ell

bottom of page