Kulturgruppen Reersø

Krebsegilde 2017

  • Facebook Social Icon

Se arrangementer i kalenderen

GF kultur 2020.jpg

NY DATO 

D. 14. september 2021

Bestyrelsen

 

Valgt på generalforsamlingen 2019:

Gælder fortsat her i 2021 - (Corona betød aflysning af generalforsamling i 2020)


Formand:

Ingrid Darré  

Tlf. 2086 1888

Skansevej 11

Skovbro@raic.dk

 

Næstformand:

Christian Damlund

Tlf. 23316022

Strandvejen 23

chr.damlund@gmail.com

Sekretær:

Tove Andersen

Tlf.

Skansevej 12

too.lan@hotmail.com              

Kasserer:

Nora Jørgensen

Tlf. 2177 7463

Granvej 25

norajorg25@gmail.com

 

PR.ansvarlig:

Frank Due

Tlf. 61633787

Lærkevej 17

fraadue@os.dk

Bodil Fonfare

Tlf. 2615 1622   

Strandvejen 110

bofon@slagelse.dk

Gert Skovlund

Tlf. 30111148

Strandvejen 42

gertskovlund@mail.dk

Suppleant:

Karsten Pennov

Tlf. 53542425

Strandvejen 38

reerso@gmail.com

          

 

Medlemsskab

Medlemsskab er personligt og tegnes for et år ad gangen.

Kontingentet 2020 er kr. 75,- (gælder til forår 2022)

Indbetales til Sparekassen Sjælland

reg. 0540 konto 0111562

(husk navn og e-mail)

eller mobilepay 33478

Som medlem kan du deltage i kulturgruppens arrangementer - som regel til nedsat pris.
Du kan ligeledes vælge at modtage nyhedsbrev, så du altid er opdateret på div. arrangementer.