top of page
Søg
  • Aktionsgruppen

"Få det fikset puljen" Reersø, slået tilbage til start.


Aktionsgruppen som blev nedsat på det første møde i 2019, har måttet erkende at det ambitiøse projekt, med at om/ & tilbygge Reersø huset, har måttet opgives.

Vi startede med et borgermøde 15. oktober 2019, og her blev der drøftet forskellige muligheder for hvad de 500.000,- kr. skulle anvendes til.

Efterfølgende blev det med stort flertal (kun en imod) besluttet at nedsætte en aktionsgruppe og der skulle udarbejdes et forslag til om-/tilbygning af Reersøhuset.

2020 var jo et svært år at afholde møder i, så i længere perioder skete der ikke noget i gruppen, men det blev besluttet at Vagn Guldborg, Jette Damlund og Frank Due skulle igangsætte ansøgninger hos forskellige fonde.

Dette er sket hen over vinteren, men med bedrøveligt resultat, idet ingen af de ansøgte fonde ville tilbyde sig med støtte. Et af problemerne var at huset er ejet og drevet af kommunen.

Den eneste som var positiv var Lokale & anlægsfonden, som godt kunne se sig selv i et projekt som vores. Men da kommunen ikke ville stille deres CVR nummer samt en kontaktperson til rådighed, kunne dette ikke lade sig gøre.


Derfor afholdt aktionsgruppen møde I Reersøhuset d. 12. maj 2021 hvor der var fremmødt 6 deltagere fra aktionsgruppen.

Vagn var fraværende på grund af sygdom, desuden havde han meddelt at han udtræder af gruppen på grund af travlhed.

Frank Due accepterede at overtage som ny kontaktperson.


Gruppen har den holdning at Reersøhuset skal istandsættes – specielt køkken og toiletforhold og finansieres af kommunen.

Desuden mangler offentligt toilet midt i byen

Der blev diskuteret forskelligt, bl.a. om man i stedet skulle anvende pengene til andre ting som kan komme beboerne til gavn og glæde, f.eks kunne der ved fodboldbanen indrettes toilet og udekøkken, så arrangementer kan afholdes der.

Desuden taltes om andre muligheder, badebro, sauna, legeplads, shelter, bord/bænke.

Milton udarbejder projektforslag med økonomisk overslag på ombygning af toiletter og køkken til nyt aktionsgruppemøde sidst i august.

Gruppen samler alle tidligere forslag sammen med nyt projekt og sender ud sammen med indkaldelse til nyt borgermøde der afholdes september/oktober. 2021
134 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page