top of page

Reersø Museum

Andræjs hus

 

Reersø Museum - eller ”Andræjs hus ” - er et lille specialmuseum, som åbnede første gang i 1926. 
Det var forfatteren Thorkild Gravlund (1879-1939) – selv født og opvokset på Reersø – som tog initiativ til oprettelsen. 
Huset havde i mange år tjent som redskabshus, men blev sat i stand så det var i overensstemmelse med beskrivelsen fra brandvurderingen i 1801.


Museet er et gammelt fæstehus, som viser de vilkår, den fattige landalmue levede under omkring år 1800.

Reersø Museumsforening
står for vedligeholdelse samt drift af museet.

Der kan tegnes medlemskab 
til 50 kr.  på museet eller hos bestyrelsen 

bottom of page