top of page

Reersø Lokale Beredskab

Formål:

 

Foreningen har til formål, i samarbejde med Kalundborg kommune og det offentlige beredskab, at hindre oversvømmelser af og på Reersø.

Foreningen skal til imødegåelse af sådanne oversvømmelser ved varsling, mødevirksomhed eller på anden vis oplyse og vejlede berørte borgere på Reersø om foranstaltninger til imødegåelse af oversvømmelser, ligesom foreningen yder bistand til foranstaltninger i muligt omfang.

Foreningen kan ved møde/kursusvirksomhed orientere og organisere sin indsats til varetagelse af disse formål.

Medlemsskab:

Kontingent kr. 100,- indbetales til foreningens konto:

Danske Bank konto nummer 9570 13395721

Anfør - Navn, adresse, telefon og e-mail.

Kontakt ved stormflod

Links:

Vedtægter

bottom of page