Reersø vinterbadere

Bestyrelse:

Lise Anhøj (formand)                     

lise.anhoj@gmail.com                 2987 7045

 

Grethe Breiting (kasserer)       

 gbb@live.dk                                 3042 7787

Betty Olsen (sekretær)                    

bettyolsendk@gmail.com           4021 9192

 

Hanne Hansen (suppleant)             

Musvitvej29@gmail.com            4041 5032

Foreningens formål:
Foreningens formål er at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Reersø Nordstrand, for herved at styrke og vedligeholde interessen for vinterbadning.

Om os:

Vinterbadning styrker hjertet, helbredet og humøret!!

 

I efterhånden en del år har en mindre gruppe helårsbadere hver morgen året rundt mødtes på Reersø Nordstrand for at få det daglige friske havbad. I 2011 stiftede de en forening Reersø Vinterbadere.

 

Har du en lille vinterbader i maven, eller er du evt. interesseret i at støtte vores forening, er du meget velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller indbetale det årlige kontingent på kr. 50,00 på kt.nr. 0540-197413 i Sparekassen Sjælland. Husk Navn, adresse, tlf. nr. og e-mail ved indbetaling -  eller

 

mød op i morgen tidlig på Reersø Nordstrand kl. 8.30.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling
marts 2018

 

Vedtægter

Fotos fra juleaftensdag 2009

Der bades hver dag - hele året.

© 2016 af Reersø Lokalråd. Alle rettigheder forbeholdes.